Jazyky:Akreditace MV AK/PV-734/2013

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budou účastníci znát o způsob a metody efektivního provádění změn.

Obsah programu:

Změna jako součást života

 • žijeme ve společnosti, ve které se náhlá změna stává běžnou, nic už nemá předvídatelný průběh nebo podobu
 • síly vyvolávající změny, příprava vedoucího pracovníka, zaměstnanců a organizace na změny

Vybrané přístupy, modely a metody řízení změn

 • řízení změn podle Druckera, Kottera, Coveye, Goldratta
 • přístupy podle „zeštíhlujícího myšlení“, modelu BSC, modelu CAF, pomocí PDCA
 • metody „Lewinův třífázový model změn“, „Beerův model změny“, „Shawův model změny“, ˇčtyři fáze změny, osm kroků změny

Model řízení změn ve veřejné správě „Smart Administration“

 • modernizace veřejné správy, vztah kvalita – výkony – náklady veřejné služby, hexagon Smart Administration, model „dělat správné věci správně“, vysvětlení pojmu „3E“, jednotlivé fáze změny podle „Smart Administration“

Změna jako projekt

 • etapy změny, vliv změny na výkon týmu, manažerské nástroje pro řízení změny,
 • projektový tým, plánování změny, alokace zdrojů, realizace změny
 • faktory úspěchu projektu změny, úskalí řízení změny, předpoklady a rizika úspěšné implementace změny
 • komunikace v procesu změny
 • postoje lidí ke změnám, důvody odporu, zmenšení odporu ke změně
 • motivace a demotivace v procesu změny

Kreativní techniky

 • kreativita – tvůrčí myšlení, kreativní proces, kreativita a její bariéry
 • vybrané kreativní techniky: BRAISTORMING, SWOT analýza, diagram „PROČ-PROČ, ISHIKAWŮV diagram, PARETOVO PRAVIDLO, analýza klíčových otázek, Think Tank, …
 • kreativní organizace
 • vhodné kreativní techniky pro veřejnou správu

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial