Jazyky:Komu je program určen

Manažerům, vedoucím projektů.

Cíle programu

 • Účastnící se naučí základní termíny řízení změn a řízení rizik
 • Poznají nástroje vhodné pro řízení a komunikaci změn v projektu
 • Naučí se způsoby identifikace a analýzy rizik, plánování a implementaci akcí vedoucích k eliminaci rizik
 • Kurz posílí schopnost reagovat na změny a rizika a lépe zvládnout přechod na nový stav

Co získáte pro praxi

 •  Znalost metody analýzy rizik
 •  Doporučení pro řízení změn v projektu
 •  Dovednost využít kritickou cestu pro zjednodušení řízení projektu
 •  Poznání a způsobu využití kritického řetězu
 •  Nástroje přecházení neúspěchů změnových projektů

Obsah programu

1 den

 • Analýza rizik, ošetření rizik
 •  Promítnutí výsledků analýzy rizik do plánu a rozpočtu projektu
 •  Změna v projektu
 •  Krize projektu a její řešení
 •  Komunikační plán projektu

2 den

 •  Kritická cesta – nástroj efektivního řízení změn projektu
 •  Kritický řetěz
 •  Projekt – nástroj řízení změny
 •  Příčiny neúspěchů změnových projektů a jejich předcházení

Lektoři

RNDr. Petr Kala, Ing. Miroslav Vlach

Rozsah

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial