Jazyky:Komu je program určen:

managementu institucí veřejné správy, členům týmů zlepšování a všem zájemcům o model (max. 16)

Cíl programu:

 • identifikovat předpoklady využití modelu
 • popsat strukturu Modelu CAF
 • vysvětlit obsah jednotlivých kriterií modelu a metodiku hodnocení
 • interpretovat cyklus implementace modelu v organizaci
 • demonstrovat výstupy jednotlivých kroků implementace modelu

Obsah programu:

 • Model CAF
 • filozofie a principy a struktura modelu
 • obecní cyklus implementace modelu
 • kriteria a subkriteria modelu
 • metodika interního samohodnocení a externího posouzení

Projekt implementace modelu CAF v organizaci

 • návrh projektu, popis jednotlivých kroků implementace
 • návrh týmu pro sebehodnocení
 • tvorba sebehodnotící správy
 • slovní hodnocení – silné stránky a oblasti pro zlepšení
 • bodové hodnocení
 • návrh akčního plánu
 • závěry, hodnocení a poučení

Forma a metody výuky:

 • seznámení, identifikace a hodnocení očekávání
 • podání klíčových témat
 • rozhovory, diskuse, brainstorming, skupinová práce s prezentací

Lektor:

Ing. Ján Čupka – trenér, konzultant, auditor a hodnotitel systémů managementu
Ing. Zdeněk Michálek


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial