Jazyky:



Účel

ČR je členem Evropské unie, tedy ve velmi  intenzivní konkurenci. Důležitý však je také globální pohled, a tedy konkurenceschopnost světová (vers.USA/Amerika, Japonsko/Asie). Jejími nositeli jsou evropské excelentní firmy. Přispět k tomu, aby takových firem bylo co nejvíce chce i Evropská nadace pro management kvality (EFQM – European Foundation for Quality Management). Nástrojem je EFQM Excellence Model včetně pravidelného (sebe)hodnocení firem, podpořené (i v ČR) programy oceňování výkonnosti a benchmarkingem.

Hlavní rysy

Kroky k sebehodnocení a rozvoji dle EFQM

 • Školení top a dalších odpovědných manažerů a úvodní hodnocení pomocí zjednodušeného dotazníku
 • Workshop k výsledkům a vytvoření metodiky a akčního plánu
 • Sepsání sebehodnotící zprávy a její posouzení
 • Workshop k výsledkům vytvoření akčního plánu (opakující se roční cyklus)
 • Rozvoj podle vytvořeného akčního plánu a neustálé zlepšování.
 • (Zapojení se do programu Oceňování výkonnosti firem)
 • (Zapojení se do Národní ceny ČR za jakost)
 • (Zapojení se do Evropské ceny za jakost)

Principy řešení

 • EFQM Excellence Model není ISO
 • Sebehodnocení není odpovědností manažera jakosti, ale vrcholového manažerského týmu.
 • Důležitá je pravidelnost sebehodnocení.
 • Sebehodnocení lze provádět i bez formálního zájmu o zapojení se do programu oceňování či Ceny za jakost.

Přínosy

Pravidelné sebehodnocení dle EFQM přináší:

 • trvalé zlepšování (vč. zlepšení komunikace a chápání strategie firmy)
 • odbourání „Potěmkinových vesnic“ v rámci ISO 900x
 • možnost budovat excelentní organizaci nebo podnik světové třídy a stát se nejlepší praktikou či „best-in-class“, od které se mohou učit ostatní
 • pozitivnější přístup k benchmarkingu

Naše role

Jako konzultační firma nabízíme:

 • poskytování znalostí
 • spolupráci při zpracování sebehodnotící zprávy
 • výcvik strategických manažerů a členů strategických týmů
 • vedení benchmarkingových studií
 • přípravu a moderování interních (sebe)hodnotících mítinků a pomoc s prováděním následných změn
 • zapojení do programů oceňování

Obchodní informace

Doba zavedení:      

 • 2 dny úvodní seminář s dotazníkovým hodnocením pro skupinu max. 12 (top) manažerů a členů realizačních týmů.
 • Individuálně další cca. 3-5 konzultačních a dnů ke tvorbě sebehodnotící zprávy
 • 3 dny k prezentaci sebehodnotící zprávy a tvorbě akčního plánu
 • Podpora při realizaci akčního plánu podle potřen klienta

Garant semináře:

Ing. Zdeněk Michálek, email: zmichalek@hmpartners.cz, mobil: +420 606 760 130

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial