Jazyky:Komu je program určen

Vedoucím výroby, mistrům, výrobním technologům, seřizovačům, operátorům a další pracovníkům podporující výrobu (údržba, nástrojárna)

Co získáte pro praxi

 • Podrobně se seznámíte s nástrojem SMED pro optimalizaci časů a nákladů při změnách výroby v procesech, na strojích a zařízeních a výměnách nástrojů
 • Změníte přístup k provádění rychlé výměny nástrojů
 • Naučíte se aplikovat metodu SMED ve vlastních podmínkách
 • Seznámíte se s konkrétními příklady aplikace SMED
 • Znalosti, jak extrémně zlepšit využitelnost strojů, nástrojů a zařízení ve výrobním procesu
 • Jak zapojit jednotlivce a týmy do neustálého zlepšování
 • Jak zvýšit motivaci a zainteresování jednotlivců a týmů na dosažení vyššího cíle
 • Jak učinit systémový nástroj Štíhlé výroby – SMED trvalým standardem

Obsah programu

 • Metodika SMED, její obecné principy a využití
 • Důvody a hlavní cíle k zavedení systému rychlé změny – SMED
 • Plýtvání při změnách a seřizování
 • Tradiční přístup ke změnám a seřizování
 • Případová studie SMED – v menších týmech praktická aplikace metodiky SMED na vybraných vlastních procesech, strojích či zařízeních
  • Úvodní praktická analýza přímo na vybraném pracovišti se záznamem aktuálního stavu předem definovaným postupem
  • Metodický rozbor analýz SMED jednotlivými týmy, rozkrokování všech činností, časů, fází a celého postupu práce
  • Prezentace výsledků týmů
  • Vytvoření různých zlepšení a alternativních řešení optimalizující stávající
  • Metodický způsob a kroky zavedení možných změn  natrvalo
  • Standardizace procesu rychlé změny
  • Vyhodnocení a srovnání stávajícího stavu a navrhovaných zlepšení (řešení) – druhy a výše přínosů, měřitelnost, jak dosáhnout trvalých změn a zlepšování
 • V průběhu analýza a řešení > Brainstorming, 5 x PROČ, Rybí kost > využití těchto metodik na praktických příkladech a řešeních
 • Závěrečné kolokvium, zpětná vazba, vyhodnocení očekávání, osvědčení

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit principů na procesech různých firem a jejich metodické přenesení do podmínek firmy
 • Praktická část – případová studie a aplikace metody SMED na vlastních vybraných procesech
 • Interaktivní týmová práce s individuálním přístupem
 • Vytváření „Myšlenkových map“ v jednotlivých tématech VA
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků
 • Případová studie k získání znalostí aplikace této metodiky na vlastních procesech
 • Přímá týmová řešení a lektorem moderované workshopy ke každému tématu s využitím praktických cvičení s účastníky
 • Společná práce vizualizována na flipchart
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů

Lektoři

Ing. Dušan Jeřábek a tým lektorů hm partners

Rozsah

1 – 2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial