Jazyky:Komu je program určen:

Top a střední management

Co získáte pro praxi:

  • Lépe porozumíte sobě sama a tomu, jak působíte na druhé lidi
  • Posoudíte své manažerské kompetence a svůj styl vedení, poznáte své silné a slabé stránky a identifikujete oblasti, které potřebujete rozvíjet
  • Naučíte se efektivně si stanovovat vize, cíle a priority
  • Poznáte principy koučování a jeho možnosti v osobním rozvoji

Obsah programu:

  • Manažerské role: co všechno zahrnuje pozice manažera a co od vás očekávají vaši podřízení
  • Manažerské kompetence: sebeposouzení klíčových manažerských dovedností, identifikace silných a slabých stránek a oblastí rozvoje
  • Manažerský styl: poznání vlastního preferovaného stylu vedení lidí
  • Osobnostní typ: poznání vlastních osobnostních preferencí a toho, jak působíte na druhé lidi
  • Self-management: stanovení osobních vizí, cílů a priorit
  • Možnosti koučování a sebekoučování v manažerské praxi

Lektor:

Mgr. Ing. Irma Bohoňková a tým lektorů hm partners

Rozsah:

1 den

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial