Jazyky:Komu je program určen

Manažerům, personalistům, vedoucím pracovníkům, technologům, procesním či průmyslovým inženýrům

Co získáte pro praxi

 • Objektivní výsledky analýzy a pozorování vybraných pracovišť / procesů jak prověřenou statistickou metodikou, tak „štíhlými principy“
 • Transparentní výstupy příslušnou sofistikovanou metodou – vždy ve shodě s cílovými potřebami zadavatele
 • Detekce, odhalení a pojmenování plýtvání a rezerv v činnostech
 • Získání nezávislého pohledu na aktuální firemní procesy a pracoviště včetně kultury firemního prostředí
 • Stručnou mapu hodnotového toku procesu/výrobku/produktu
 • Souhrnné informace o využití zdrojů ► kapacit lidských zdrojů, pracovišť, technologií, strojů, nástrojů, zařízení atd. s příležitostmi ke zvýšení jejich výkonnosti a efektivnosti
 • Souhrnné informace o ztrátách a prostojích ► návrhy možných řešení stavu směrem ke zlepšení
 • Množství výstupních dat, hodnot a korektně popsaného stavu procesů, činností a zdrojů
 • Váš dobrý krok k možnému „zlepšení“ současného stavu

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání jednotlivců a týmu
 • Analýza příslušnou metodou pozorování / snímkování procesů, činností a pracovišť/pracovníků včetně přípravy
 • Zapracování záznamů a zanesení činností a procesů (tras) do špagetového diagramu
 • Fyzická analýza „pohledem“ všech návazností na uvedené procesy
 • Otevřené dotazování s účastníky za oblasti
 • Prověření příslušné související dokumentace
 • Zpracování analyzovaných a poskytnutých dat, vypracování výstupní zprávy včetně zanesení hodnocení kritérii Štíhlé filozofie
 • Vytvoření případných „Myšlenkových map“ pro dílčí fáze analýzy
 • Závěrečný workshop k výsledkům analýzy
 • Zhodnocení, přínosy, další zaměření

Metody postupu a způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Použití vybrané statistické metodiky na příslušný proces podle náročnosti a detailních potřeb zadavatele
 • Fyzické snímkování dle vybrané metodiky
 • Technické zpracování a vyhodnocení dat v příslušném SW
 • Vypracování analytické zprávy zahrnující kompletní výstupy
 • Vytvoření procesních „Myšlenkových map“
 • Srovnání úvodního očekávání a výstupů ze snímkování a analýzy po závěrečném workshopu a představení výsledků formou skupinového kolokvia
 • Použitelné výukové materiály a pomůcky
 • Notebook, předpřipravené formuláře, psací potřeby, foto a video audiovizuální technika, zpracování a prezentace v MS PowerPoint a příslušném SW

Lektoři

tým lektorů hm partners

Rozsah a místo konání

3 až 6 dnů


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial