Jazyky:Tak jako hmotný majetek je nutno dobře udržovat a spravovat, tak stejným způsobem je nutno nakládat i s majetkem nehmotným. Průmyslová práva jsou registrována na určitou dobu, a aby nezanikla, je třeba je v určitých časových intervalech obnovovat.

Stejně pečlivě je třeba sledovat vývoj průmyslově právní ochrany ze strany konkurence. Velice nepříjemné může být zjištění, že Vámi vyráběné zboží je chráněno průmyslovým právem a před případným soudním postihem Vás neochrání ani dobrá víra a přesvědčení, že jste ničí právo neporušili.

Česká republika je nejprůmyslovějším státem EU a ročně se přihlásí k ochraně veliké množství nových technických řešení. Přesto se ale počet přihlášených vynálezů a užitných vzorů na jednoho obyvatele pohybuje ve srovnání se západoevropskými zeměmi asi na 10%. Správným vytvořením vnitropodnikových směrnic a proškolením zaměstnanců a jejich motivací může podnik využit a zúročit tento skrytý potenciál.

  Správa duševního vlastnictví

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial