Jazyky:Účel:

Účelem provádění správy duševního vlastnictví firmy je získání komplexních systému ochrany vlastních technických řešení, vedení potřebných informací o patentové politice konkurenčních firem, zajištění výroby vlastních patentově nezávadných výrobků a sledování případného porušování vlastních průmyslových práv třetími osobami.

Způsob provádění správy duševního vlastnictví:
U firem s větším počtem zaměstnanců se zřizuje oddělení průmyslových práv, u menších firem tento způsob není možný z důvodu náročnosti kvalifikace příslušných pracovníků.

Principy řešení spolupráce:
Výkon správy duševního vlastnictví firem nabízíme ve dvou podobách. Provádění jednotlivých úkonů za ceníkové tarify, nebo komplexní službu za paušální měsíční nebo roční poplatek.

Pro převzetí jednotlivých úkolů nebo komplexní správy je potřeba:

 •  Podepsaná mandantní smlouva
 •  Popis současného stavu
 •  Výčet všech základních požadavků na provedení jednotlivých úkolů nebo na komplexní provádění správy
 •  Vytýčení oblasti zájmu, případně uvedení konkurenčních firem
 •  Pravidelná osobní jednání

Hlavní přínosy – nevýhody:

 •  Při provádění jednotlivých úkonů je povinností firmy své potřeby sledovat a jednotlivé úkony zadávat zvlášť, operativně je potom zajišťována informovanost o průběhu řízení, o prováděných platbách.
 •  Při provádění komplexní správy za paušální poplatek je povinnost firmy informovat o vývojových směrech a potřebách, správce je povinen zajistit všechny kroky k účinné ochraně.

Naše role:
Nabízíme provádění správy duševního vlastnictví a zastupování klientů před ÚPV na úrovni evropského patentového zástupce při:

 •  podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, registraci ochranných známek, zápisu označení původu nebo zeměpisných označení, zajištění ochrany duševního vlastnictví v zahraničí.
 •  provedení auditu duševního vlastnictví
 •  oceňování duševního vlastnictví
 •  vybudování komplexního systému ochrany a správy duševního vlastnictví
 •  zpracování znaleckých posudků pro potřeby soudu v oblasti průmyslově právní ochrany na úrovni soudního znalce v oboru – ekonomika, patenty a vynálezy, ceny a odhady duševního vlastnictví

Obchodní informace:

 •  Doba zpracování
  •  Od podepsání mandátní smlouvy a předání všech potřebných podkladů je doba zpracování jednotlivých úkolů min. 14 dnů, podle složitosti zadání. Ve zvlášť odůvodněných případech lze zpracování urychlit.
 •  Cena
  •  Cena jednotlivých úkonů je dána platným ceníkem, který je vždy součástí mandátní smlouvy. Paušální měsíční nebo roční poplatky jsou vždy předmětem jednání podle rozsahu poskytovaných služeb.

Odpovědní:
Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial