Jazyky:Akreditace MV AK/VE – 26/2016

Komu je program určen:

Cílovou skupinou vzdělávacího programu „Štíhlá administrativa“ jsou administrativní pracovníci všech úrovní organizací a institucí státní správy a samosprávy, zejména obecních, městských a krajských úřadů a magistrátů měst.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu „Štíhlá administrativa“ je implementace principů LEAN (štíhlosti) do administrativních procesů organizací a institucí státní správy a samosprávy, zejména obecních, městských a krajských úřadů a magistrátů měst.

Co získáte pro praxi:

Absolventi budou znát principy LEAN, budou schopni analyzovat oblasti plýtvání, nastavit projekt změny pomocí metodiky DMAIC při využití ICT prostředků a štíhlých nástrojů. Dále budou vybavení teoretickou znalostí a praktickým nácvikem práce s týmy tak, aby navrhnutý projekt byli schopni úspěšně v čase v rozpočtovém rámci dovršit.

Obsah programu:

1. den

Úvod do štíhlé administrativy (3 hodiny)

 • Význam přidané hodnoty ve filozofii štíhlé administrativy, vztah zákazník – občan, versus přidaná hodnota, porovnání modelů vysoce efektivního hospodaření a ekonomik a efektivního prostředí.
 • Prezentace typických administrativních procesů školených, uvědomění si potenciálu (finančního, časového) ke zlepšení.

Odstraňování plýtvání (5 hodiny)

 • Typické plýtvání v administrativě (porovnání plýtvání ve výrobních procesech a v administrativních procesech s akcentem na osobnost administrativního pracovníka jakožto osobitou výkonnou jednotkou s vlivem na management informací).
 • Monitorování procesů na pracovištích účastníků, metodický návod, nácvik.
 • Metoda DMAIC.
 • Příprava prezentace nálezů samostatného monitorování

2.  den

Mapování administrativních procesů (8 hodiny)

 • Metoda DMAIC, jakožto efektivní posloupnost projektových kroků k zeštíhlení
 • D(maic) – definice projektu – systémové zásady, asistence při definici vlastních projektů účastníků.
 • Value Stream Mapping – mapování hodnotových toků – prezentace a nácvik mapování hodnotových toků jako zásadní nástroj pro projektové řízení štíhlých změn.
 • Mapování nadefinovaného procesu účastníky v jejich prostředí a následná prezentace výsledků.

3. den

Role pracovníka v administrativě (4 hodiny)

 • Postavení osoby administrativního pracovníka v administrativě.
 • Klíčové oblasti k rychlému zlepšení (zeštíhlení administrativy, nácvik).
 • Zmapování současných komunikačních kanálů, kritických uzlů, jejich modifikace, odzkoušení a vyhodnocení.
 • Prezentace výsledků implementace teoretických znalostí z kurzu v praxi na příští lekci.

Principy týmové práce (4 hodiny)

 • Funkce týmů a projektování týmů, vliv na přidanou hodnotu.
 • Týmové mechanismy.
 • Typologie pracovníků (týmu).
 • Havárie týmů.
 • Nácvik situací.
 • Analýza stávajícího týmu, návrh cílového stavu, vytipování potenciálů členů týmu a návrh rozvojových kroků týmu a jeho členů + prezentace.

4. den

Design pracoviště – moje kancelář, můj štíhlý hrad (8 hodiny)

 • Efektivně uspořádané pracoviště v administrativě.
 • Nástroje Gemba walk, 5S, time managemet, Paretovo pravidlo, principy Six Sigma, bezpečnost práce.
 • Praktický nácvik metod.
 • Audit pracoviště, Layout, eskalační procedura, matice znalostí a zastupitelnosti.
 • Příprava prezentace z oblasti vlastního pracoviště na příští lekci.

5. den

Projektové řízení pro každého I (8 hodiny)

 • Projekt a projektové řízení.
 • Co je proces a co projekt, projektové řízení změn.
 • Klíčové požadavky úspěšného projektu.

6. den

Projektové řízení pro každého II (8 hodiny)

 • Typické příklady zkolabování projektu.
 • Metoda SMART, SWOT.
 • Příprava projektového rámce ve vytipovaném vlastním projektu, příprava projektového listu, obsazení rolí, načasování a prezentace.

7. den

Vedení projektového týmu (8 hodiny)

 • Firemní standardy, směrnice, tipy pro úspěšné vedoucí (nejen projektů).
 • Metody a nácvik delegování, koučinku a předcházení kritických situací (metoda FMEA).
 • Analýza systému jakosti vlastí firmy, vyhodnocení rizik, otestování si v praxi tipů pro vedoucí.

8. den

Efektivní a bezpečné využívání ICT (7 hodiny)

 • Využití moderních informačních technologií při řízení administrativních procesů, trendy, rizika, shoda s legislativou.
 • Změna klasické kanceláře na sdílený virtuální prostor pomocí současných ICT nástrojů efektivita a úskalí změn.
 • Analýza aktuálního prostředí pracoviště, potenciál pro implementace vybraných ICT řešení a zlepšení. PDCA
 • Závěrečný test (1 hodina)

Lektor:

Ing. Libor Smital, Ing. Milan JandoraRNDr. Petr Kala

Rozsah a termín:

8 dnů (64 hodin)

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial