Jazyky:Komu je program určen

Manažerům výroby a vedoucím výrobních provozů a divizí, operátorům odpovědným za zavedení systému TPM do praxe

Co získáte pro praxi

 • Porozumíte základním krokům na cestě ke zvyšování produktivity výrobních procesů
 • Porozumíte koncepci TPM a jejímu místu v systému štíhlé výroby
 • Naučíte se využívat jednotlivé nástroje TPM
 • Naučíte se měřit celkovou účinnost zařízení dle metodiky OEE
 • Zvládnete praktický postup implementace ve vlastní firmě
 • Seznámíte se základními prvky TPM a její vazbou na výrobu

Obsah programu

 • Účel TPM – zvyšování efektivnosti využití strojů a zařízení
 • Doplňkové efekty – pořádek, bezpečnost, nízká poruchovost
 • 5 částí TPM
 • 7 kroků MPS – pomůcky pro práci obsluhy
 • 5S a týmová práce v rámci TPM
 • Identifikace abnormalit a metodika pro tvorbu standardů
 • Stanovení správných cílů TPM – řízení a podpora procesu TPM
 • Zvyšování efektivnosti zařízení, správná a optimální péče o ně
 • Měření efektivnosti využití strojů a zařízení – OEE
 • Metodika a využití OEE
 • Identifikace úzkého místa v lince
 • Zlepšování zařízení, výsledky a vizualizace zlepšení
 • Praktická aplikace ve firemních podmínkách

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit / her a interaktivních materiálů
 • Příklady z praxe  lektorské, ze studijních materiálů, praxe od jiných, nejlepší praktiky atd. a jejich možné přenesení do podmínek firmy
 • Praktická část – práce na společném zadání/cíli
 • Interaktivní týmová práce s individuálním přístupem  lektor + všichni účastníci
 • Poskytování interaktivní, otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Přímá interaktivní týmová řešení a lektorem moderované workshopy ke každému tématu s využitím praktických ukázek s účastníky na vlastních procesech
 • Společná interaktivní práce bude zaznamenávána a vizualizována na flipchart a tyto pracovní flipy vylepeny v průběhu vzdělávání i po něm v místě vzdělávání
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a skenovaných flipů z VA

Lektor

Ing. Vladimír Báňa, MBA – Zkušený odborník se zaměřením na implementaci programů zvyšování produktivity v procesu výroba-údržba.

Rozsah

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial