Jazyky:„Jen prosté shromažďování určitého počtu lidí s očekáváním, že budou pracovat jako tým, nestačí.“ 

Belbin E-interplace® – komplexní řešení pro budování týmu

 • je ucelený programový balík, který se používá pro tvorbu zpráv o belbinových týmových rolích
 • založen na dlouholetém výzkumu chování týmů (dr. Meredith Belbin)
 • vypracovává zprávy, odpovídající konkrétnímu jedinci, týmu nebo organizaci s využitím čtyř zdrojů informací:
  • Sebehodnocení – jak jedinec vidí sám sebe v terminologii týmových rolí
  • Hodnocení pozorovatelů – jak vidí jedince 4 a více lidí, kteří ho/ji dobře znají
  • Požadavky na pracovní místo – jak vidí přímý nadřízený (nebo lidé s přímou odpovědností) pracovní místo
  • Pozorování pracovního místa – jak vidí pracovní místo ti, kteří ho dobře znají

Jak systém pomáhá?

 • Spolehlivě určuje týmové role jedince v týmu => poradí jak udržet rovnováhu v týmu, navrhne rozdělení zodpovědností => maximální vyžití potenciálu a schopností jednotlivce =>generuje individuální rady pro osobní rozvoj jednotlivců =>dochází ke zlepšení komunikace v týmu, pochopení chování druhých
 • Vyhodnocuje celkový potenciál daného týmu – jeho silné a slabé stránky, predikuje vývoj týmu
 • Prohlubuje znalosti manažerů v oblasti lidského chování na pracovišti
 • Stanovuje vhodné týmové role pro každé pracovní místo – pomáhá při rozhodování o správném zařazení pracovníků
 • Získáte 7 individuálních zpráv pro každého člena týmu a 5 zpráv o týmu, které pomohou zvýšit produktivitu, zlepšit morálku a podpořit inovace

Jsme oficiálním distributorem Belbin E-interplace®

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial