Jazyky:Komu je program určen:

Všem zaměstnancům napříč organizací

Co získáte pro praxi:

 •  Poznáte zákonitosti fungování týmu
 •  Naučíte se využívat komunikačních dovedností pro lepší spolupráci v pracovních týmech
 •  Porozumíte faktorům a podmínkám pro uplatňování týmové práce
 •  Naučíte se používat dovednosti a nástroje podporující efektivní využívání týmové práce

Obsah programu:

1 den

Podstata týmové práce

 • Tradiční organizace práce x týmová práce; od pracovní skupiny k týmu; výhody a úskalí týmové práce
 • Kdy a jak využívat týmovou práci
 • Typizace problémů, situací a úrovně firemní kultury pro účelné nasazení týmové práce
 • Sestavování týmů
 • Druhy týmů; výběr členů týmu; týmové role a jejich přínos
 • Role vedoucího týmu pro úspěšné řízení týmové práce
 • Role a dovednosti vedoucího v procesu budování a formování týmů; dosahování synergického efektu

2 den

Komunikace v týmu a vně týmu

 •  efektivní komunikace jako proces přenosu informací
 •  bariéry v komunikaci;
 •  typy komunikace a osobnostní komunikační typy;
 •  komunikační dovednosti: naslouchání, empatie, kladení otázek, sumarizace, argumentace, zpětná vazba, řeč těla; asertivní komunikace
 •  styly a techniky řešení konfliktů;
 •  rozhodování v týmu – dosahování konsensu

Jak se týmy vyvíjejí

Vývojové fáze rozvoje týmu:

 • formování
 • bouření
 • normování
 • plný výkon

Jak měřit efektivitu týmové práce

 • Nástroje a techniky k monitorování a měření efektivity týmové práce
 • Metody týmové práce
 • Metody pro týmové řešení problémů: identifikace a definice problému; analýza problému; návrh řešení problému; implementace prioritního řešení
 • Vyhodnocení dosažení cílů a očekávání od kurzu; individuální plány rozvoje komunikačních a týmových dovedností

Lektoři:

RNDr. Petr Kala, Mgr. Miroslav Pavel, Mgr. Michal Podžorný, Ing. Lumír Pektor

Rozsah:

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial