Jazyky:Komu je program určen:
Vedoucí pracovníci všech úrovní, manažeři BOZP

Co získáte pro praxi:

  • Základní informace z psychologie, týkající se principů a změn lidského chování.
  • Uvědomění si rolí a zodpovědností jednotlivých úrovní vedení v oblasti bezpečnosti práce.
  • Informace o tom, jak vytvořit vysokou kulturu bezpečnosti.

Obsah programu:

  • Proč lidé překračují předpisy? Proč lidé dělají nebezpečné věci?
  • Proč musí být bezpečnost a ochrana zdraví při práci úlohou nadřízených?
  • Jak je nutné řídit pracovníky, aby byla dosažena vysoká úroveň povědomí o bezpečnosti?
  • Jaká řešení nebo nástroje existují a jak musí být využívány, aby bylo dosaženo podnikových cílů?

Metody výuky a způsob poskytnutí zpětné vazby:

  • Interaktivní seminář s využitím praktických příkladů a řešení modelových situací.
  • V závěru je možné společně stanovit další postup a opatření pro zlepšení kultury bezpečnosti.

Použitelné výukové materiály a pomůcky

  •  Handout pro účastníky

Lektor:
Mgr. Ivana Slováčková – Pedagog, Marketingový specialista

Rozsah a termín:
1 den

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial