Jazyky:Komu je program určen

Všem úrovním zaměstnanců

Co získáte pro praxi

 • Všeobecný náhled na Štíhlé systémy (dále jen ŠS), jejich nástroje a metodiky
 • Pohled na firemní i osobní hodnoty, přidanou hodnotu a pojem zisk
 • Možnosti odhalit a rozeznat formu plýtvání v procesech
 • Všeobecný přehled, jak vyhledávat hodnoty v procesech a jak se na tyto hodnoty dívat
 • Manažerský pohled na vlastní procesy v duchu ŠS
 • Objasnění, proč je koncept ŠS tak kvalitní, efektivní a proč jej zavádět
 • Na praktických příkladech vysvětlení konkurenčních výhod zavedení ŠS
 • Jak SPRÁVNĚ zavádět ŠS a jaká jsou rizika při zavádění jejich zavádění
 • Pochopení důležitosti ŠS v tržní ekonomice

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání
 • Úvod do filosofie konceptu ŠS a do štíhlého myšlení
 • Zisk a přidaná hodnota -> jejich vazba mezi běžnými systémy a ŠS
 • Historie štíhlých výrobních systémů – počátky, průběh a autorizace
 • Vyhledávání rezerv, analýza, definice a identifikace plýtvání, parametry 7+1 druhu plýtvání
 • Způsoby eliminace plýtvání, využití rezerv a úzkých míst
 • Obecné seznámení s hlavními nástroji štíhlých systémů
 • Analýza a řešení problémů s využitím nástrojů Brainstorming, 5 x PROČ, Rybí kost – praktické příklady a řešení
 • Závěrečné kolokvium, zpětná vazba, vyhodnocení očekávání, osvědčení

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5xProč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

Lektor

tým lektorů hm partners

Rozsah

1 den


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial