Jazyky:Účel:

 •  Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití technického řešení třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových užitných vzorů.
 •  Technické řešení výrobku, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné se chrání užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 •  Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.
 • Základní práva získaná zápisem užitného vzoru:
 •  Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí toto technické řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.
 •  Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence nebo na ně užitný vzor převést.

Principy řešení spolupráce:

 •  Pro přihlášení užitného vzoru je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV popis technického řešení, který musí zahrnovat: název technického řešení oblast techniky, které se technické řešení týká charakteristika dosavadního stavu techniky vysvětlení podstaty technického řešení objasnění výkresů popis nejméně jednoho příkladu technického řešení způsob průmyslové využitelnosti nároky na ochranu

Hlavní přínosy:

 •  Osvědčení o zápisu užitného vzoru – dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Minimálně 4 roky a maximálně 10 let od podání přihlášky může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle užitného vzoru vyrábět.
 •  Zapsaný užitný vzor se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek užitných vzorů
 •  zpracování přihlášek užitných vzorů (popis, nároky, výkresy … )
 •  zajištění ochrany užitným vzorem v zahraničí
 •  správa užitných vzorů (sledování platnosti užitných vzorů, licence, řešení sporných případů … )
 •  poradenství v oblasti podnikového vynálezectví a zlepšovatelství

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Přihlašovací řízení trvá cca 3 měsíce od podání přihlášky užitného vzoru, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se chráněné řešení zapisuje do rejstříku užitných vzorů u ÚPV.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení užitného vzoru, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje v rozmezí od 10 000,- do 20 000,- Kč, podle složitosti řešení a počtu nároků na ochranu. Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států. Základní orientační cena za přihlášení užitného vzoru, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativních nákladů a správních poplatků Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědní

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial