Jazyky:Účel:

 • Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití technického řešení třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových užitných vzorů.
 • Technické řešení výrobku, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné se chrání užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 • Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.

Základní práva získaná zápisem užitného vzoru:

 • Bez souhlasu majitele užitného vzoru nikdo nesmí toto technické řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.
 • Majitel užitného vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence nebo na ně užitný vzor převést.

Principy řešení spolupráce:

Pro přihlášení užitného vzoru je potřeba:

 • Podepsaná příkazní smlouva
 • Podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV

Popis technického řešení, který musí zahrnovat:

 • název technického řešení
 • oblast techniky, které se technické řešení týká
 • charakteristika dosavadního stavu techniky
 • vysvětlení podstaty technického řešení
 • objasnění výkresů
 • popis nejméně jednoho příkladu technického řešení
 • způsob průmyslové využitelnosti
 • nároky na ochranu

Hlavní přínosy:

 • Osvědčení o zápisu užitného vzoru – dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 • Minimálně 4 roky a maximálně 10 let od podání přihlášky může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle užitného vzoru vyrábět.
 • Zapsaný užitný vzor se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 • Zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek užitných vzorů
 • Zpracování přihlášek užitných vzorů (popis, nároky, výkresy … )
 • Zajištění ochrany užitným vzorem v zahraničí
 • Správa užitných vzorů (sledování platnosti užitných vzorů, licence, řešení sporných případů … )
 • Poradenství v oblasti podnikového vynálezectví a zlepšovatelství

Obchodní informace:

Řízení u ÚPV

 • Přihlašovací řízení trvá cca 5 měsíců od podání přihlášky užitného vzoru, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se chráněné řešení zapisuje do rejstříku užitných vzorů u ÚPV.

Cena:

 • Základní orientační cena za přihlášení užitného vzoru, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje cca od 15 000,- Kč podle složitosti řešení a počtu nároků na ochranu.
 • Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědné osoby:

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce

Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

Kontakt:

Mobil: +420 602 357 041

Email: patentovka@hmpartners.cz nebo jdobeckova@hmpartners.cz

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial