Jazyky:Komu je kurz určen

Běžným uživatelům ale i profesionálům ICT prostředků.

Přínos kurzu pro společnost

 • odolnost zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • zvýšení ochrany INFORMAČNÍCH AKTIV společnosti
 • lepší prosazování bezpečnostních směrnic a zákonů v rámci pracoviště (zaměstnanci lépe chápou organizační opatření a provozní postupy)
 • zabránění finančním ztrátám (vyplývajícím např. v souvislosti s únikem dat, zavirováním, zničením, apod.)

Přínos kurzu pro účastníky

 • seznámení s praktikami a dopady sociálního inženýrství
 • zvýšení povědomí o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI a reakce na podvodné techniky
 • získání rad a tipů jak předcházet, bránit se kybernetickým útokům a  ověřovat identitu
 • získání uplatnitelných postupů nejen v profesním ale i v  osobním životě
 • získání certifikátu – uživatel INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Obsah kurzu

 • srozumitelnou a jednoduchou formou jsou účastníci v cca 20 tématech seznámeni s praktikami sociálního inženýrství, metodami a radami jak se proti zneužívání dat bránit
 • celý výklad je doplněn praktickými ukázkami
 • kurz je zakončen písemným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát: uživatel INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Lektor

Ing. Milan Jandora

Rozsah a termín

1 den (5 hodin) / termín a čas dle domluvy s klientem

Místo realizace

dle domluvy s klientem / ideální v rámci klientova pracoviště

Cena:

25 000 Kč (+21% DPH) pro jednu skupinu – absolvovat najednou může až 50 posluchačů, optimální je skupina 20 posluchačů


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial