Jazyky:Komu je program určen

Manažeři vrcholového vedení, vedoucí oddělení, odborní THP

Co získáte pro praxi

Na konci tréninku budou účastníci:

 • Použít jedinečný nástroj pro precizní analýzu kteréhokoli procesu, odhalení plýtvání a jak je následně eliminovat
 • Vědět, jak zvýšit přidané hodnoty produktu, služby či procesu a jak efektivně využívat vlastní zdroje
 • Vytvoříte si nový pohled na práci s daty a jejich detailní analýzu
 • Naučíte se věnovat větší pozornost detailům, které mnohdy zásadně ovlivňují kroky procesu
 • Nenahraditelný pohled na vlastní procesy těma „správnýma očima“
 • Významně posílíte schopnosti vedení týmu cestou zlepšování procesu
 • Budete schopni odhalovat významné finanční úspory k posílení konkurenční schopnosti a stability firmy

Obsah programu

Teoretická příprava

 • Zisk, přidaná a nepřidaná hodnota
 • Druhy, význam a složení nákladů na produkt/výrobek, jejich vztah a srovnání procesním pohledem
 • Vztah člověk a proces  interaktivní diagram myšlenkové mapy využívající kreativitu jednotlivce a týmový potenciál
 • Nástroj Value Stream Mapping / Mapování hodnotového toku jako klíč k procesní analýze, rozpoznání plýtvání, rezerv, přidané a nepřidané hodnoty v procesu
 • JINÝ pohled na procesy unikátní metodikou „Procesního řízení nákladů“ jako seriózní progresívní doplněk případová studie VSM – týmová aktivita:
  • Rozdělení účastníků do menších týmů
  • Společné definování jednotného zadání – výběr procesu
  • Rozdělení rolí v týmu mezi účastníky – společné definování systému a postupu práce včetně nastavení priorit
  • Sběr dat procesu > Mapování procesu a hodnot
  • Záznam dat na týmem vybranou platformu (tabule, flip, PC)
  • Průběžná korekce SPRÁVNÉ systematické práce
  • Prezentace výsledků VSM jednotlivých týmů
  • Vyhodnocení výsledků, relevance a způsobu práce každého týmu
  • Závěrečná zpětná vazba ve smyslu potenciálu této metodiky do budoucna

Závěrečné kolokvium, zpětná vazba, vyhodnocení očekávání, osvědčení

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace a tematických aktivit
 • Případová studie k získání znalostí aplikace metodiky „VSM“ na vlastních procesech včetně týmové prezentace výsledků práce
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení principů na procesech
 • Interaktivní vzdělávání a práce na bázi workshopů a myšlenkových map
 • Poskytování vzájemné otevřené zpětné vazby

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků
 • Přímá řešení s účastníky na vlastních procesech
 • Společná práce vizualizována na flipchart
 • Případová studie vytvořená společně s účastníky
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů

Lektoři

Ing. Kamil Košťál, MBA, Alog., Ing. Dušan Jeřábek

Rozsah

2 – 4 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial