Jazyky:Akreditace MV AK/PV-730/2013

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností
a ostatních obcí.

Cíl:

Cílem je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy.

Co získáte pro praxi:

Absolventi poznají rozdíl mezi vedením a řízením. Prakticky si vyzkouší správné zadávání úkolů a delegování a seznámí se s procesem koučování svých spolupracovníků.

Uvědomí si význam leadershipu (vůdcovství) při vedení lidí.

Obsah programu:

Teorie vedení lidí

 • vědecké řízení, škola lidských vztahů, teorie X, Y Z
 • dobré vedení lidí vychází ze znalostí vlastní osobnosti a znalosti lidského chování
 • lidé se vedou – věci se řídí, vedení lidí je umění volby

Styly vedení lidí

 • rysy osobnosti úspěšného manažera, způsob jednání manažerů
 • autoritativní – demokratický styl
 • situační vedení, zralost pracovní a psychologická, vztahové a direktivní (úkolové) chování, přikazování, přesvědčování, participování, delegování

Nové vedení

 • transakční styl vedení, podmíněná odměna, řízení výjimkou, projevení uznání, odepření uznání
 • transformační styl vedení, charisma, citová inspirace, zosobnění úcty, stimulace intelektu
 • tři zdroje síly vedoucí osobnosti
 • doporučení dobrého šéfa I a II

Zadávání úkolů

 • vžitá představa – zadávání úkolů je banální záležitost,
 • vlastnosti dobrého úkolu – SMART
 • motivační působení úkolu, význam zpětné vazby

Delegování

 • výhody delegování, bariéry delegování, postup delegování

Leadership

 • vůdcovství, leader jako vůdce
 • vytváření vizí a získávání lidí pro naplňování společných vizí
 • osobnosti vedoucích z pohledu leadershipu – vizionář, leader, manažer

Koučování

 • význam koučování, zásady koučování
 • manažer jako kouč
 • „On the job“ koučink – koučování činností, koučovaný dělá, kouč koučuje

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial