Jazyky:Kurz s akreditací MŠMT – 13454/2014-1/414

Komu je program určen:

Mistrům, předákům, vedoucím výrobních úseků, manažerům, vedoucím pracovníkům na základním stupni řízení, kteří chtějí rozvinout své manažerské kompetence a efektivněji vést své spolupracovníky.

Co získáte pro praxi:

Po absolvování kurzu účastník bude znát a umět:

 • Řídit výrobu v souladu s požadavky managementu jakosti
 • Zlepšovat výrobu a výrobní procesy s použitím vybraných metod ŠV
 • Zvládnout proces hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Nekonfliktně řídit interpersonální vztahy zvládat efektivní a nekonfliktní postupy vedení lidí
 • Vest tým, motivovat členy svého pracovního týmu ke spolupráci) vést komunikaci, asertivně jednat a předcházet konfliktům
 • Kvalitně navrhnout nebo zhodnotit pracoviště s ohledem na bezpečnost a pořádek
 • Kvalitněji organizovat svůj pracovní čas
 • Orientovat se oblasti pracovněprávních vztahů

 Obsah programu:

Role mistra v moderní výrobní společnosti (1 den)

 • Vnímání role mistra nadřízenými a podřízenými
 • Identifikace vlastního manažerského stylu

Vedení lidí a motivace k odpovědnosti (2 dny)

 • Manažerská role, řídící styly, sebepoznání
 • Delegování
 • Motivace pracovníků

Týmová práce a týmové role (2 dny)

 • Nástroj vedení týmu, týmové role. Komunikace v týmu

Asertivní komunikace a řešení konfliktů (1,5 dne)

 • Úvod do verbální a neverbální komunikace, komunikační dovednosti
 • Nesprávné komunikační návyky, aktivní naslouchání, asertivní komunikační techniky
 • Transakční analýza, aneb jak na emoce v komunikaci, komunikační zlozvyky, pravidla vedení rozhovoru, zacházení s námitkami
 • Asertivita, konfliktní situace na pracovišti, zvládání konfliktů

Vedení hodnotících pohovorů (0,5 dne)

 • Jak vést účinný motivačně hodnotící rozhovor, fáze motivačně-hodnotícího rozhovoru
 • Jak říkat v motivačně hodnotícím rozhovoru „nepříjemné věci“, aneb zásady zpětné vazby

Moderní nástroje řízení výroby, štíhlá výroba (2 dny)

 • Vizualizace řízení
 • Metoda 5S
 • Totální produktivní údržba

Pracovní právo v praxi mistra (1 den)

 • Základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající ze ZP
 • Pracovní smlouva
 • Náhrada škody, odškodnění pracovních úrazů

Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci a požární ochrana (1 den)

 • Právní předpisy BOZP a PO, znalost předpisů pro dodržování BOZP a PO na pracovištích

Ekonomické minimum pro mistry (1 den)

 • Finanční výkazy, obchodně-finanční plán

Stres management a obnova sil (1 den)

 • Stres, stresové situace autodiagnostika, praktický nácvik relaxace formou autogenního tréninku

Management kvality a životního prostředí 1 den)

 • Zabezpečování kvality na pracovištích, normy kvality, jejich implementace na pracovištích, integrovaný systém ochrany ŽP

Příprava a vedení porad, manažerská prezentace (1 den)

 • Příprava na poradu, klíčové cíle, efektivní vedení porad, manažerská prezentace, struktura vystoupení, řízená diskuse po prezentaci

 Lektor:

Tým lektorů a trenérů společnosti HM PARTNERS s.r.o.

Rozsah vzdělávacího programu:

Rozsah 15 školících dnů, celkem 120 výukových hodin

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR s celostátní platností.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial