Jazyky:Jak uživatelé dosáhnou vyšší efektivity a bezpečnosti práce s IT?

V dnešní době si těžko dokážeme představit výrobní nebo podpůrné činnosti, které nejsou svázány s používáním informačních technologií. Výrobci ICT nás překvapují novými a vyššími parametry. Společnosti neustále zefektivňují procesy. Běžný uživatel, na jehož práci je výsledek nejvíce závislý, velmi často nestačí na tyto změny řádně reagovat. A přitom je to právě tento běžný uživatel, na němž efektivní a bezpečné používání informačních technologií a kvalita nastavených procesů závisí nejvíce.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro personalisty, vedoucí IT oddělení nebo jejich pověřené zástupce.

Cíl školení:

Cílem je ukázat a představit školení uživatelů pro zvýšení efektivity a bezpečnosti práce s IT. Účelem je nejen ochrana aktiv zaměstnavatele ale také osobní digitální bezpečnost zaměstnanců.

Témata a obsah školení:

 • Závislost organizací a státu na kybernetickém prostoru.
 • Aktiva v Informační bezpečnosti, vnímání hodnoty a potřeby a významu IT jako služby
 • Informační bezpečnost, dostupnost, důvěrnost a integrita dat
 • Legislativa a  přehled zákonů, se kterými musí být Informační bezpečnost v souladu
 • Účel a cíle sociálního inženýrství, příklady podvrhů a útoků
 • Pravidla pro tvorbu a používání hesel, rizika slabých hesel vs. silná hesla Používání e-mailu, pravidla pro bezpečnou emailovou komunikaci, SPAM, příklady phishingových emailů/ důvěryhodný email
 • Používání webu, příklady podvržených webových stránek/ důvěryhodný web. Používání notebooků, tabletů, smartphonů, pravidla pro používání soukromých a firemních zařízení/ důvěryhodné zařízení
 • Bezpečné používání Wi-Fi a veřejných sítí. Práce ve VPN
 • Ochrana proti malware, anti X pravidla a jejich funkce
 • Fyzická bezpečnost, vstupy, karty, klíče a návštěvy
 • Kryptování dat, digitální podpis, certifikáty, certifikační autorita, časové razítko.
 • Bezpečnostní incidenty, příklady, detekce, hlášení, odezva, sběr a vyhodnocování. Sociální sítě, rizika a příklady podvodů
 • Bezpečné zálohování a obnova dat, entita, principy, metody, formáty a  kvalita nosičů
 • Autorská práva a IT, instalace SW, aktualizace, update SW, EULA, licenční smlouvy, technologická závislost a obrázky
 • Zásada prázdného stolu, obrazovky a tiskárny
 • Odpovědnost za informační bezpečnost, shoda se zákonem o kybernetické bezpečnosti a normou ISO/IEC 27001. Cíle auditu.
 • Personální role při řízení Kybernetické bezpečnosti
 • Funkční, procesní, projektové řízení a uživatelé
 • Zákon na ochranu osobnosti, kategorie osobních dat a zásady zpracování z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance
 • Ergonomie práce v IT, sezení, přestávky a vliv přetížení technikou na zdraví.

Místo školení:

Interhotel Tatra Kopřivnice (Malý sál)

Záhumenní 1161/3, Kopřivnice

Termín:

Čtvrtek 7.4.2016  8:00 – 12:30 Přihlásit se

Program školení:

8:00-8:30         Prezence

8:30-9:15         Zahájení a představení

9:15-12:30       Jak uživatelé dosáhnou vyšší efektivity a bezpečnosti práce s IT

V průběhu akce jsou plánovány přestávky.

Lektor:

Ing. Milan Jandora – zkušený lektor, auditor a konzultant ISMS a ITSM

Cena:

1 500,- Kč (bez DPH, v ceně je zahrnuto i malé občerstvení v průběhu akce)

Školení obsahem odpovídá vzdělávání běžných uživatelů dle zákona o Kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. nebo a ISO/IEC 27001.

Garant školení:

Mgr. Tereza Mačáková, tmacakova@hmpartners.cz,  +420 725 557 455, +420 597 577 414

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Zaujal Vás tento článek? Prosím, dejte o něm vědět :)