Jazyky:Komu je program určen:

Všem manažerům, kteří chtějí získat systémový pohled na jednu z nejslabších oblastí organizačního chování – vnitropodnikovou komunikaci a náměty pro její řešení.

Co získáte pro praxi:

 •  Naučíte se vnímat bariéry vnitrofiremní komunikaci a poznáte způsob jak je eliminovat
 •  Seznámíte se se základy asertivních dovedností a transakční analýzy
 •  Seznámíte se základními předpoklady fungování vnitrofiremní komunikace
 •  Poznáte, v čem spočívá úloha a odpovědnost manažerů v oblasti vnitrofiremní komunikace a seznámíte se s prostředky její realizace
 •  Uvědomíte si význam a nezbytnost správné vnitrofiremní komunikace pro rozvoj a naplnění cílů firmy

Obsah programu:

 •  Bariéry vnitrofiremní komunikace, aneb proč dosavadní snahy o zlepšení selhaly
 •  Naplnění předpokladů ve vlastní firmě
 •  Odpovědnost manažerů ve vnitrofiremní komunikaci
 •  Co je vnitrofiremní komunikace
 •  Asertivní komunikace, transakční analýza
 •  Budování a rozvoj systémů vnitrofiremní komunikace
 •  Tvorba vlastních systémů vnitropodnikové komunikace a plánu jejich implementace
 •  Fáze vývoje a formy vnitrofiremní komunikace
 •  Předpoklady správného fungování vnitrofiremní komunikace

Lektor:

Ing. Zdeněk Michálek a tým lektorů hm partners

Rozsah:

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial