Jazyky:Komu je program určen:

Vedoucím pracovníkům

Co získáte pro praxi:

  • Rozšíříte si znalosti a dovednosti potřebné pro jednání s obtížnými klienty a v problematických situacích.
  • Procvičíte si techniky, jak řešit problematické situace pozitivním a konstruktivním přístupem.

Obsah programu:

  • Kdo je obtížný klient: vymezení okruhu lidí a situací, ve kterých je třeba specifický přístup při jednání
  • Možné příčiny a zdroje nedorozumění při jednání s klienty
  • Typy obtížných klientů a doporučené zvládací strategie
  • Příprava a postup při vyjednávání
  • Řešení námitek a stížností
  • Formulace požadavků a závazků, uzavírání bezchybných dohod
  • Asertivní zvládání kritiky a manipulace, obrana proti negativním útokům

Lektor:

Mgr. Ing. Irma Bohoňková a tým lektorů hm partners

Rozsah:

1 den

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial