Jazyky:Účel:

Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití technického řešení třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových vynálezů.

 • Za vynález se považuje výrobek, technologický postup nebo zařízení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Chrání sepatentemu Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 • Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.

Základní práva získaná udělením patentu:

 • Bez souhlasu majitele vynálezu nikdo nesmí toto technické řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.
 • Majitel vynálezu je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence nebo na ně vynález převést.

Principy řešení spolupráce:

Pro přihlášení vynálezu je potřeba:

 • Podepsaná příkazní smlouva
 • Podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV

Popis technického řešení, který musí zahrnovat:

 • název vynálezu
 • oblast techniky, které se vynález týká
 • charakteristika dosavadního stavu techniky
 • vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody
 • objasnění výkresů
 • příklady uskutečnění vynálezu
 • způsob průmyslové využitelnosti
 • patentové nároky na ochranu

Hlavní přínosy:

 • Patent – dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 • Až 20 let od podání přihlášky vynálezu může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle patentu užitného vzoru vyrábět.
 • Patent se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 • Zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV při podávání přihlášek vynálezů
 • Zpracování přihlášek vynálezů (popis, patentové nároky, výkresy…)
 • Zajištění patentové ochrany v zahraničí
 • Správa vynálezů (sledování platnosti patentu, licence, řešení sporných případů..)
 • Poradenství v oblasti podnikového vynálezectví a zlepšovatelství

Obchodní informace:

Řízení u ÚPV

 • do 18 měsíců od vzniku práva přednosti (data přihlášení vynálezu) dochází ke zveřejnění
 • do 36 měsíců je nutné podat žádost o úplný průzkum
 • Splňuje-li řešení všechny podmínky patentovatelnosti, dochází k udělení patentu a k zápisu do rejstříku u ÚPV. Řízení trvá několik let.

Cena:

 • Základní orientační cena za přihlášení vynálezu, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativních nákladů a správních poplatků se pohybuje od 20 000,- Kč výše podle složitosti řešení, počtu nároků na ochranu a požadavku na rozsah rešerše na stav techniky.
 • Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědné osoby:

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce

Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

Kontakt:

Mobil: +420 602 357 041

Email: patentovka@hmpartners.cz nebo jdobeckova@hmpartners.cz

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial