Jazyky:Jsem člověk, který pomáhá lidem a organizacím v jejich rozvoji.

Ptám se, poslouchám, snažím se pochopit a společně nalézt smysl a cíl další cesty.
Jsem skaut a rotarián, Lach s křesťanskými kořeny. Našel jsem smysl v pomoci lidem i firmám objevovat své poslání a rozvíjet vlastní potenciál ke službě lidskosti.

_DSC0383_upr

 

 • Jméno: Ing. Zdeněk Michálek
 • Email: zmichalek@hmpartners.cz
 • Mobil: +420 606 760 130

 

Co mě přivedlo ke koučování

Osobní zkušenost. Zjistil jsem, že koučink je nejefektivnější forma vedení lidí a ideální forma, jak lidem pomoci pochopit sebe sama a vydat se vědomě a nenásilně na cestu svého osobního rozvoje.

Vzdělání a kvalifikace

 • Vysoká škola Báňská v Ostravě Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu
 • Institut průmyslově právní ochrany při Federálním Úřadu pro Vynálezy, Praha

Ostatní kurzy a semináře

 • Trénink vůdcovství dle Johna C. Maxwella
 • Trénink vůdcovství, Stephen R. Covey – 7 návyků vysoce efektivních lidí, + 8. návyk
 • Training of We invest in People Advisors
 • Training of Systemic Coaching – Extima Praha
 • Training of Management and Business Consultants Program – BKHF – NVF
 • Executive Development Program, AOTS Osaka – Japan
 • Training of Trainers Productivity Program, AOTS Japan/ISP ČR
 • Training of Management Trainers Certificate Programme,
 • Institute of Personnel and Development GB, England, Czech Republic
 • Training of the Czech Management Trainers Program, Ashridge Management College
 • Executive Development Programme, William Davidson Institute, University of Michigan – USA
 • Senior Management Training Program, Ashridge Management College – England
 • Training course in the management of people, time and information, Gustav Kaser Training International
 • Total Quality Management Seminar + ISO 9000 Internal Auditor Course ODI International

Praxe

 • 23 let TATRA a.s. od referenta pro zlepšovací návrhy, přes vedoucího odboru průmyslového vlastnictví a informací až po ředitele závodu osobních vozidel TATRA Příbor
 • 5 let ředitel pobočky Morava, Institut svazu průmyslu ČR
 • Od roku 2000 dosud – ředitel společnosti HM PARTNERS s.r.o., trenér, konzultant, kouč

Jazyk

 • Čeština
 • Angličtina

Zkušenosti z projektů – příklady

 • Koučování projektových týmů a WIIP šampiónů při zavádění mezinárodního standardu v řízení a rozvoji lidských zdrojů We invest in People ve 14 českých organizacích
 • Koučování ředitelů organizací v programu rozvoje dodavatelů pro CzechInvest
 • Koučink týmů při realizaci mnoha komplexních projektů vzdělávání financovaných z EU. 12 let vedení programu RYLA pro výchovu mladých vůdců v ROTARY a celoživotní příprava a koučink nových skautských vůdců v rámci vedení střediska Junáka v Kopřivnici

Specializace

 • Vedení a rozvoj mladých talentovaných vůdčích osobností
 • Koučink manažerů, zejména senior a top managementu
 • Koučink podnikatelů

Členství v organizacích

 • International Quality Centre for We invest in People Standard, Velká Británie
 • Institute of Personnel and Development, Velká Británie
 • Asociace trenérů a konzultantů managementu, Brno
 • Komora patentových zástupců ČR

Moje motto

Služba

V čem může být spolupráce se mnou jako s koučem přínosem

Přínosem může být především určitý nadhled a životní zkušenost s rozvojem vůdcovství participativní formou. Dále pak schopnost empatie a motivace, které energetizují koučovaného k aplikaci získaných poznatků do vlastního života.


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial