Jazyky:Účel:

Ochrana proti zneužití označení zboží nebo služeb, které v názvu využívají zeměpisný údaj.

Zeměpisným označením se rozumí název území používaného k označení zboží, pocházejícího z tohoto území s kvalitou, pověstí nebo jinou vlastností, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu. Tato označení se zapisují do rejstříku u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).

Základní práva získaná zápisem zeměpisného označení:

Majitel tohoto označení má výlučné právo označovat takto své výrobky nebo služby, pro které jsou zapsány.

Bez souhlasu majitele nesmí toto označení ani označení s ním zaměnitelná nikdo užívat pro stejné nebo podobné výrobky a služby. Taktéž je nikdo nesmí užívat ani ve spojení s těmito výrobky nebo službami, či užívat tato označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci.

Principy řešení spolupráce:

Pro přihlášení zeměpisného označení je potřeba:

 • Podepsaná příkazní smlouva
 • Podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV
 • Seznam výrobků a služeb, které budou zapsány do rejstříku
 • Označení provozovny a popis vlastností a kvalitativních znaků zboží

Hlavní přínosy:

 • Dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 • Možnost zahrnutí tržní hodnoty zeměpisného označení do základního jmění firmy.

 Naše role:

 • Zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek zeměpisného označení
 • Zpracování přihlášek zeměpisného označení
 • Zajištění ochrany v zahraničí
 • Poradenství v oblasti zeměpisného označení

Obchodní informace:

Řízení u ÚPV

 • Přihlašovací řízení trvá několik měsíců, je individuální podle složitosti ověřování vlastností a kvality zboží, po ukončení řízení se zeměpisné označení zapisuje do rejstříku u ÚPV.

Cena:

 • Základní orientační cena za přihlášení zeměpisného označení včetně zastupování, zpracování rešerše, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od cca 10.000,- Kč výše dle složitosti a rozsahu řešení.

Odpovědné osoby:

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce

Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

Kontakt:

Mobil: +420 602 357 041

Email: patentovka@hmpartners.cz nebo jdobeckova@hmpartners.cz

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial