Jazyky:Účel:

 •  Ochrana proti zneužití označení zboží nebo služeb, které v názvu využívají zeměpisný údaj.
 •  Zeměpisným označením se rozumí název území používaného k označení zboží, pocházejícího z tohoto území s kvalitou, pověstí nebo jinou vlastností, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu. Tato označení se zapisují do rejstříku u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).

Základní práva získaná zápisem zeměpisného označení:

 •  Majitel tohoto označení má výlučné právo označovat takto své výrobky nebo služby, pro které jsou zapsány.
 •  Bez souhlasu majitele nesmí toto označení ani označení s ním zaměnitelná nikdo užívat pro stejné nebo podobné výrobky a služby. Taktéž je nikdo nesmí užívat ani ve spojení s těmito výrobky nebo službami, či užívat tato označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci.

Principy řešení spolupráce:

 •  Pro přihlášení zeměpisného označení je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV seznam výrobků a služeb, které budou zapsány do rejstříku označení provozovny a popis vlastností a kvalitativních znaků zboží

Hlavní přínosy:

 •  Dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Možnost zahrnutí tržní hodnoty zeměpisného označení do základního jmění firmy.

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek zeměpisného označení
 •  zpracování přihlášek zeměpisného označení
 •  zajištění ochrany v zahraničí
 •  poradenství v oblasti zeměpisného označení

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Přihlašovací řízení trvá několik měsíců, je individuální podle složitosti ověřování vlastností a kvality zboží, po ukončení řízení se zeměpisné označení zapisuje do rejstříku u ÚPV.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení zeměpisného označení včetně zastupování, zpracování rešerše, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 10.000,- Kč výše dle složitosti a rozsahu řešení.
 •  Odpovědní Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial