Jazyky:Komu je program určen:

Všem kdo mají zájem pochopit podstatu řízení změn odporu k nim a nutnosti jejich realizace.
Lidem, kteří se chtějí naučit jak lépe zvládat a řídit změny na svých pracovních pozicích.
Co získáte pro praxi:

 • Znalost o svých postojích ke změně
 • Zkušenost s přípravou konkrétní změny před její realizací
 • Informace o způsobu komunikace v průběhu prosazování změny
 • Schopnost analyzovat pozitivní i negativní dopady změn

Obsah programu:

Představení cílů tréninku, programu a vyjasnění očekávání účastníků

 • změna jako součást doby
 • vedení změny
 • druhy změn a faktory, které je způsobují
 • postoje člověka v průběhu změny
 • připravenost na změny – klíčová kompetence současnosti
 • proces vnímání průběhu změny a jeho fáze
 • psychologické aspekty změny
 • osobnost a její vztah ke změně
 • odpor ke změně a jeho příčiny
 • techniky překonání odporu k provedení změny
 • komunikace v průběhu změny
 • pozitivní a negativní dopady změn
 • Jak lépe zvládat změny?
 • Akční plán pro přípravu a realizaci změny

Trénink bude veden interaktivní formou, s manažerskými hrami, testy a zpětnou vazbou od trenérů i účastníků navzájem.
Cílem je, aby si byli účastníci připraveni na změny na svých pracovištích a stali se jejich aktivní součástí.

Lektor:
Ing. Lumír Pektor – trenér a konzultant s dlouholetou podnikovou praxí, Certifikovaný auditor a konzultant systémů řízení jakosti

Rozsah a místo konání:
2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial