Jazyky:Cíle programu:

Účastník kurzu

 • Bude schopen poznat základní stresové faktory ve svém životě a práci, ujasní si své životní hodnoty a aktuální priority
 • Dokáže změnit některé návyky, které mu způsobují nadmíru stresové zátěže
 • Dokáže hledat možnosti nového přístupu k dosavadním stresorům, zaměří se na produktivní způsoby reagování ve stresové situaci
 • Naučí se kvalitně relaxovat a tím eliminovat účinky stresu

Co získáte pro praxi:

 • Informace k problematice fungování mechanismu stresu
  v organismu
 • Budete vědět o typických příznacích psychicky přetíženého jedince
 • Budete umět vyrovnaněji reagovat v zátěžových situacích
 • Budete schopni podávat přiměřený výkon i při dlouhodobé zátěži
 • Dovíte se o formách antistresové prevence a způsobech odbourávání přemíry stresu
 • Prakticky se seznámíte s relaxací

Obsah programu:

Dopoledne

 • Úvodní netradiční nahlédnutí na pilíře osobní rovnováhy
 • Výklad základního pojmosloví problematiky stresu a vyhoření
 • Princip fungování mechanismu stresové reakce v lidském těle
 • Praktická relaxace – nácvik relaxační polohy, nácvik uvolnění, principy aktivace po relaxaci

Odpoledne

 • Odbourávání odpolední únavy
 • Autodiagnostika / sebehodnocení formou dotazníku/ aktuálních příznaků přetížení organismu jedince
 • Základní preventivní a vyrovnávací postupy pro zvládnutí nadměrné psychické zátěže jedince
 • Opakování praktické relaxace s cílem výraznějšího uvolnění
 • Zpětná vazba a metody aplikace získaných poznatků do praxe

Rozsah:

1 den
(lze také připravit jako dvouden s nácvikem dalších technik, nabídku připravíme na základě konzultace)

Lektorka:

PhDr. Stanislava Podžorná

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial